fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Västsahara

Emmaus Stockholm har arbetat för att stödja ockuperade Västsahara sedan mitten på 70-talet. Vi arbetar bland annat för att stärka de mänskliga rättigheterna och driver utvecklingssamarbeten.

Västsaharier har idag levt i över 40 år under Marockos ockupation och i flyktingläger i Saharaöknen. Det måste få ett slut. Sverige har stor makt att påverka övriga EU-länder i rätt riktning. Därför vill vi öka medvetenheten om situationen och uppmana svenska beslutsfattare att verka för att Västsahara ska få sin utlovade självbestämmanderätt.
Broschyr med information om Västsahara, Afrikas sista koloni från Emmaus Stockholm. Om situationen gällande mänskliga rättigheter, folkrätt och internationell rätt.
Vi vill se en värld utan krig, kolonisering och ockupation. Emmaus Stockholm bedriver informations- och opinionsarbete i frågan om Västsahara, Afrikas sista koloni. Det gör vi bland annat genom att arrangera seminarier och rundabordssamtal, möta politiker och beslutsfattare, hålla föreläsningar, arrangera resor till flyktinglägren och skriva debattartiklar för att sätta frågan på agendan i Sverige. Vi djupdyker i ämnen som har med Västsahara att göra. Vi släpper rapporter som behandlar ämnen som naturresurser, olja och exploatering kopplat till Västsahara.

Klicka här för att öppna och/eller ladda ned vår broschyr med information om ockupationen av Västsahara.

 

Unga röster i Västsahara

Vi driver informationsprojektet ”Unga röster i Västsahara” som syftar till att unga i Sverige ska få en ökad medvetenhet om människorättssituationen för unga i Västsahara. Unga i de västsahariska flyktinglägren och i det ockuperade Västsahara, samt unga i Sverige utgör kärnan i projektet som drivs tillsammans med Brödet och Fiskarna, Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén för Västsaharas kvinnor, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara. Sedan 2014 har vi gjort kartläggningar för att undersöka brister i skolornas läroböcker om information om Västsahara. Utifrån det har vi skapat informationsfoldrar med ambitionen att fylla en kunskapslucka. Vi föreläser också regelbundet i svenska skolor och universitet för att höja kunskapen bland unga i Sverige. Projektet finansieras av ForumCiv. 

 

Deltagare i projektet "Dialog för fred" möts i Tunisien.

Deltagare i projektet ”Dialog för fred” möts i Tunisien. Fotograf: Juan Obregón.

Dialog för fred

I projektet ”Dialog för fred” belyses vikten av dialog och civilsamhällets roll för att uppnå fredliga samhällen. Emmaus Stockholm driver projektet, som finansieras av Folke Bernadotteakademin med målet att öppna upp för dialog i Maghrebregionen. I projektet ingår samarbetsorganisationer från Algeriet, Marocko, Tunisien, de västsahariska flyktinglägren och från den ockuperade delen av Västsahara. Det är första gången vi arbetar brett över flera länder i Maghreb och vi tror det är nödvändigt att samla krafterna från fler håll för att uppnå en varaktig fred.

 

Naturresurser från ockuperat område

EU och Marocko har slutit flera handelsavtal som inkluderar Västsahara utan att de fått samtycke från Västsaharas folk. Det bryter mot internationell rätt. 2016, 2018 och nu senast i september 2021 har EU-domstolen beslutat att EU inte kan ingå avtal med Marocko som inkluderar Västsahara. Domarna är historiska och har varit en seger för det västsahariska folket som nu har internationell rätt på sin sida. Men trots domarna har EU lyckats kringgå sin egen domstol och och slutit avtal ändå med stöd från andra EU-länder. Det beror på att flera EU-länder sätter egenintresset med lönsamma handelsutbyten och goda relationer med Marocko före respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Vi följer utvecklingen noga och för samtal med politiker på riksdagsnivå och i EU-parlamentet för att säkerställa att de har rätt information och tar välinformerade beslut.

 

Kvinnors framträdande roll i frihetsrörelsen

Kvinnor har alltid haft en framträdande roll i kampen för mänskliga rättigheter och självständighet i Västsahara. En del lever och verkar i det hårt övervakade territoriet under marockansk ockupation medan andra är aktiva i de västsahariska flyktingläger i Algeriet eller i diasporan. Deras arbete och engagemang skiljer sig åt men de förenas i ett gemensamt mål för frihet och självbestämmande. Utmaningarna i det ockuperade området är många. Aktivister som arbetar med att synliggöra brott mot mänskliga rättigheter som begås av marockanska myndigheter lever under ständiga hot om våld och trakasserier. De smutskastas och utmålas ofta som terrorister. Demonstrationer och annan organisering är förbjuden och det råder en total mediablockad. Omständigheter som försvårar arbetet och tvingar aktivister att verka i hemlighet.

Broschyr om västsahariska kvinnor som kämpar för stärkta mänskliga rättigheter i ockuperade Västsahara.

Människorättsförsvarare och aktivister i flyktinglägren har större möjlighet att organisera sig fritt men de hårda levnadsvillkoren i de isolerade lägren i den karga öknen gör livet till en utmaning. Kvinnorna står för mycket av den dagliga driften av många funktioner i lägren, så som sjukvård, utbildning och omsorg av barn och äldre. Tillgång till grundläggande resurser och möjlighet till försörjning är begränsade och situationen har förvärrats ännu mer i samband med pandemin och att vapenvilan bröts.

Klicka här för att öppna och/eller ladda ned vår broschyr om västsahariska kvinnor som kämpar mot ockupationsmakten.

 

 

Fotograf omslagsbild: Juan Obregón