fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Var med och bidra till en bättre värld!

Barn som gör peace-märken med fingrarna och ser glada ut i de västsahariska flyktinglägren.
Foto: Arkiv/ Emmaus Stockholm

Nu kan du bidra till en bättre värld! Du som är medlem kan ansöka till Emmaus Stockholm för att själv eller tillsammans med andra medlemmar genomföra ett mindre projekt eller aktivitet. Kanske vill du sprida information? Eller ordna en insamlingsaktivitet? Eller göra något digitalt? Ditt projekt ska förstås handla om hållbarhet inom textil/pryl-hantering eller vårt arbete om Västsahara eller Palestina. Hör av dig så berättar vi mer! 

Du som är medlem i Emmaus Stockholm stödjer vårt arbete för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Konkret betyder det att du står bakom de frågor vi driver. Vi vill att fler ska inse vilken miljöbov som nyproduktion av textilier och prylar är. Hur onödigt det är att hela tiden köpa nytt. Vi sprider information om alternativ. Att laga, ge bort, byta och handla second hand. Vi stödjer också utsatta människor att hävda sina rättigheter. Det är främst människor i Västsahara – Afrikas sista koloni.   

Västsahara är fortfarande ockuperat av Marocko och krig pågår nu. Västsaharier utsätts för grovt våld och övergrepp, de sätts i fängelse och torteras, samtidigt som en mediablockad hindrar nyheter att nå ut till omvärlden. Tusentals västsaharier lever även på flykt i flyktingstäder långt ute i Saharas öken där de är beroende av humanitärt stöd från omvärlden.   

Vi ger stöd till lokala organisationer som trots det svåra läget fortsätter kämpa för förändring. Vårt stöd gör att information om situationen kan nå bortom mediablockaden till internationella organisationer och FN. Vi skapar även opinion i media och kontaktar politiker för att de ska få kunskap och agera inom våra frågor. De organisationer vi stödjer ger utbildning och ordnar aktiviteter i flyktinglägren.

Det här kan du göra som medlem  

Som medlem får du kontinuerlig information om vårt arbete. Men visste du att du som medlem även kan ansöka till Emmaus Stockholm för att själv eller tillsammans med andra medlemmar genomföra ett mindre projekt eller aktivitet? Kanske vill du sprida information om vårt arbete? Genomföra en kampanj? Delta vid något evenemang eller göra något digitalt? Ditt projekt ska förstås handla om hållbarhet inom textil/pryl-hantering eller vårt arbete om Västsahara eller Palestina. Maxbelopp du kan ansöka om är 10 000 kr.  

Du ansöker genom att berätta om din idé, vad du vill uppnå och hur, samt hur många du planerar att nå. Efter att du genomfört projektet/aktiviteten ska du lämna in en kortare beskrivning av hur det gick, vad du gjorde och hur många du nådde. Hör gärna av dig om du vill veta mer: kampanj@emmausstockholm.se