fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med flera frivilligorganisationer i Afrika, Palestina och Sverige. Dessutom är vi engagerade i ett europeiskt nätverk för Västsahara. Vi samarbetar med organisationerna AFAPREDESA, ASVDH, Equipe Media, NOVA, Western Sahara Resource Watch, Ingen människa är illegal och Jahalin Solidarity. Här kan du läsa om organisationerna och vad respektive organisation gör för mänskliga rättigheter!

Våra samarbetsorganisationer

AFAPREDESA (Västsahara)

I ockuperade Västsahara sker allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. AFAPREDESA (Association of the Families of Sahrawi Prisoners and Disappeared) dokumenterar och kartlägger försvunna västsaharier och politiska fångar. De skriver rapporter om människorättsövergrepp och förmedlar informationen till internationella organ och organisationer. De ger även rättslig rådgivning till västsahariska familjer som fått utstå människorättsbrott. AFAPREDESA har sin bas i de västsahariska flyktinglägren men finns även i den ockuperade delen av Västsahara. I flyktinglägren ska AFAPREDESA starta upp en second hand-verksamhet med kläder skickade från Emmaus Stockholm, där överskottet ska gå till anhöriga till fängslade och försvunna västsaharier. Här kan du läsa en intervju med AFAPREDESAs ordförande Abdeslam Omar.

Ideella organisationen AFAPREDESA har besök av FN:s sändebud för Västsahara Horst Köhler.

ASVDH (Västsahara)

Organisationen ASVDH (Sahrawi Association of Victims of Grave Violations of Human Rights Committed by the Moroccan State) består av västsaharier som har blivit utsatta för grova människorättsbrott som den marockanska staten är ansvarig för. De övervakar brott mot mänskliga rättigheter i ockuperade Västsahara och bedriver opinionsbildande arbete emot godtyckliga arresteringar och fängslanden, orättvisa rättegångar, tortyr och annan kränkande behandling. Här kan du läsa ett pressmeddelande om när ASVDHs ordförande Brahim Dahane besökte Sverige.

Equipe Media (Västsahara)

Den ockuperade delen av Västsahara är ett av världens mest stängda områden och utländska journalister, politiker och människorättsorganisationer släpps inte in. Bristen på rapportering från ockuperade Västsahara är därför allvarlig. Equipe Media är ett journalistkollektiv bestående av cirka 40 västsahariska medlemma som dokumenterar och sprider nyheter om människorättsbrott inifrån. De skildrar till exempel den marockanska regimens repression mot fredliga demonstrationer och protester. Här kan du läsa en intervju med Equipe Medias ordförande Ahmed Ettanji. 

NOVA (Västsahara)

Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) är en rörelse som verkar i de västsahariska flyktinglägren. Det är en icke-våldsorganisation som kämpar för att visa att en fredlig väg till ett fritt Västsahara är möjligt. De arbetar bland annat med att öppna utrymme för dialog och för att främja en kultur av icke-våld. Organisationen startade år 2012 i de västsahariska flyktinglägren och är en systerorganisation till AFAPREDESA. NOVA består av ca 250 medlemmar och vänder sig främst till ungdomar. Organisationen är byggd på volontärers engagemang och deltagande. Läs en intervju med NOVAs ordförande Magalaha Hamma.

Emmaus Stockholm på besök i de västsahariska flyktinglägren och träffar representanter från ickevålds-organisationen NOVA.

Western Sahara Resource Watch (Västsahara)

Naturresurser från ockuperade Västsahara plundras i strid med internationell rätt. Western Sahara Resource Watch (WSRW) är ett internationellt nätverk som bedriver research och kampanjarbete mot de företag som arbetar för marockanska intressen i Västsahara. WSRW har sin bas i Bryssel och bedriver även politiskt påverkansarbete gentemot EU för att stoppa EU:s inblandning i plundringen av Västsaharas naturresurser. Läs mer om WSRW.

Ingen människa är illegal (Stockholm)

Ingen Människa är Illegal (IMÄI) är ett nätverk som arbetar praktiskt och politiskt med flyktingars och migranters rättigheter. De stöttar människor som fått avslag på sin asylansökan eller är mitt i en asylprocess genom bland annat socialt och ekonomiskt stöd, asylrådgivning, opinionsbildande arbete och sociala aktiviteter för unga. Samarbetet med Ingen människa är illegal innebär bland annat att Emmaus Stockholm ger presentkort på kläder som nätverket delar ut till människor i behov. Läs mer om IMÄI.

Jahalin Solidarity (Palestina)

Sedan 1967 har palestinierna levt under israelisk ockupation. Palestinska städer hotas att rivas och många palestinier tvångsförflyttas. Jahalin Solidarity är ett initiativ som växt fram ur civilsamhället och syftar till att skydda palestiniers rättigheter. De arbetar i solidaritet med palestinier för att de ska få stanna där de bott de senaste 60 + åren, för det palestinska folkets rätt till självbestämmande och för att avsluta Israels ockupation. Läs mer om Jahalin Solidarity.