fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Uppdrag Granskning om klädindustrin

Emmaus Stockholm återanvänder och återvinner 94 procent av de kläder och textilier som vi får in. Genom noggrann sortering och ansvarsfull hantering har vi nått den här höga siffran.

Vi strävar efter att så stor andel av insamlade varor som möjligt återanvänds lokalt i Sverige. Detta ger största miljönytta genom att minska transporter och konsumtion av nyproducerade kläder som kräver mycket naturresurser att tillverka. Vi säljer kläder och prylar i våra butiker, skänker kläder och sovsäckar till lokala organisationer som hjälper exempelvis hemlösa och människor på flykt, och samarbetar med lokala konstnärer som arbetar med återvunna material.

Vi letar alltid efter nya kreativa sätt att återanvända och återvinna så mycket som möjligt lokalt i Sverige. Profiten vi gör på klädinsamling går till vårt arbete för mänskliga rättigheter, ockuperade Väsatsaharas kamp för självständighet och behövande i Sverige.

Vad som inte går att återanvända eller återvinna i Sverige säljer vi till kommersiella kunder främst i EU. På det sättet ökar vi återanvändningen och minskar mängden avfall. Vi har en uppförandekod som vi kräver att våra samarbetspartners följer, när det gäller export. Vi arbetar med att utveckla vår spårbarhet och transparens genom noggranna uppföljningar av vår statistik. Hör av er om ni vill veta mer!