fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Styrelse

Emmaus Stockholm är en ideell förening med följande styrelse.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Styrelse

Petra Borg

Kassör (Stockholm). Petra har lång erfarenhet inom solidaritetsrörelsen, second hand-försäljning samt som ekonomiansvarig.

petra.borg@emmausstockholm.se

Gabi Björsson

Ordförande (Stockholm). Gabi har mer än 30 års erfarenhet inom ideella sektorn. Hon har bl a varit administrationsansvarig hos Amnesty och generalsekreterare på Afrikagrupperna.

gabi.bjorsson@emmausstockholm.se

Agnes Hornsved

Ledamot (stockholm). Studerar masterprogrammet i mänskliga rättigheter på Uppsala universitet.

agnes.hornsved@emmausstockholm.se

Satu Holopainen

Vice ordförande (Stockholm). Satu har studerat miljövetenskap och är idag miljö- och kvalitetsansvarig på Emmaus Stockholm.

satu.holopainen@emmausstockholm.se

Alicia Lindeborg

Ledamot (Stockholm). Studerande, krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan.

alicia.lindeborg@emmausstockholm.se

Julia Finér

Suppleant (Stockholm). Lång erfarenhet inom Emmausrörelsen. Studerar till hållbarhestspecialist.

julia.finer@emmausstockholm.se

Valberedning

Freja Falkenberg

Ledamot

valberedningen@emmausstockholm.se

Hanna Giegold

Ledamot

valberedningen@emmausstockholm.se