fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Styrelse

Emmaus Stockholm är en ideell förening med följande styrelse.

Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte.

Styrelse

Miet Lammens

Ordförande

miet.lammens@emmausstockholm.se

Petra Borg

Kassör

petra.borg@emmausstockholm.se

Juan Obregón

Ledamot

juan.obregon@emmausstockholm.se

Satu Holopainen

Ledamot

satu.holopainen@emmausstockholm.se

Brian Kelly

Ledamot

brian.kelly@emmausstockholm.se

Caroline Nord

Suppleant

caroline.nord@emmausstockholm.se

Valberedning

Magnus Falklöf

magnus.falklof@gmail.com