fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Segrar och utmaningar i strävan efter jämställdhet

Sittande västsaharisk kvinna i utkanten av ett tält.
Foto: Emmaus Stockholm/Juan Obregón.

10 år har gått sedan starten av arabiska våren och den våg av prodemokratiska uppror som spred sig över Mellanöstern och Nordafrika. Upproren öppnade ett fönster av möjligheter för kvinnor och andra marginaliserade grupper att uttrycka krav för förbättrade sociala, ekonomiska och politiska rättigheter. 

Kvinnors framträdande roll i upproren väckte hopp om en ljusare framtid och en mer inkluderande, jämställd och demokratisk utveckling i regionen. Kvinnor har varit relativt framgångsrika i att uppnå de krav som de ställde under protesterna men de står fortfarande inför diskriminerande hinder i flera aspekter av samhället.  

Maghreb-länderna har fortfarande en lång väg kvar att gå för att uppnå jämställdhet. Fortfarande står över 70 procent av de marockanska kvinnorna utanför arbetsmarknaden. På samma sätt är kvinnors parlamentariska representation fortfarande begränsad. Det återspeglas i det algeriska parlamentsvalet 2021, där endast 8 procent av de folkvalda är kvinnor. Tunisien har kommit långt i arbetet med jämställdhet i konstitutionen, men kvinnor har fortfarande rätt till mindre arv än männen enligt lagen. 

Det här är den fjärde delen i en serie artiklar om fredsutsikter i Maghreb-regionen. Den här artikeln syftar till att diskutera och analysera vilka vinster som gjorts för kvinnors rättigheter i Maghreb-regionen och vilka utmaningar som återstår för att uppnå jämställdhet, ett decennium efter starten av den arabiska våren.  

De tidigare artiklarna behandlar demografiska trender och ungas roll som fredsaktörer, den politiska utvecklingen i regionen och regional integration som möjlighet till ekonomisk utveckling. Den femte och sista delen handlar om mänskliga rättigheter. Artikelserien fokuserar främst på fyra länder i Maghreb: Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara.  

Artikelserien följs upp med ett seminarium under MR-dagarna i Göteborg med paneldeltagare från regionen. 

Läs och/eller ladda ner rapporten här.