fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Rösta för folkrätt!

Den 9 september är det val i Sverige. Oavsett vilket parti du röstar på så hoppas vi att du står upp för västsahariernas rätt till självbestämmande och vill rösta för folkrätt med oss på Afrikagrupperna och Emmaus Stockholm!

Västsahara, till ytan lika stort som halva Sverige, är Afrikas sista koloni. Marocko har ockuperat Västsahara sedan 1975 i strid med beslut från FN, Internationella domstolen i Haag och EU-domstolen. Inget land i världen erkänner Marockos rätt till Västsahara. Ett viktigt motiv till Marockos långvariga ockupation är landets naturresurser. Marocko utnyttjar Västsaharas varor, utan att västsaharierna gett sitt samtycke eller får ta del av vinsten. Och det bryter mot folkrätten.

Senast den 27 februari dömde EU:s egen domstol att Marocko inte har någon rätt till utvinningen av naturresurser från det ockuperade området. Västsaharierna måste, enligt domen, ge sitt godkännande till utvinningen och vinsten måste tillfalla dem. Marocko har aldrig sökt något samtycke och Polisario, det västsahariska folkets legitima representant enligt FN, har inte gett sitt godkännande. Trots att det går emot folkrätten har EU-kommissionen handelsavtal med Marocko som inkluderar varor från ockuperade Västsahara. Att tillåta handelsavtal legitimerar den ockupation som redan pågått i över 42 år.

Även svenska företag bidrar till folkrättsbrott i ockuperade Västsahara. Trots det har den svenska regeringen inte agerat. Statliga handelsfrämjande organisationer har inte heller policys på hur de ska relatera till det ockuperade området. På det sättet är Sverige indirekt med och möjliggör Marockos ockupation.

Svenska regeringen och EU-parlamentet måste vara hårdare gentemot Marocko och EU-kommissionen för att se till att ett avtal som legitimerar ockupationen inte ingås. En brutal och folkrättsvidrig ockupation får aldrig accepteras.

Trots att Sverige har möjlighet att påverka ockupationen så får inte de som berörs, västsaharierna, rösta i Sveriges riksdagsval. Därför vill vi att du tar ställning och röstar för dem! Du kan antingen rösta på folkrätt eller handel.

Röstar du på folkrätt betyder det att:
– Folkrätten respekteras och västsaharierna utövar sin rätt till att själva bestämma över sina naturresurser.

Röstar du på handel betyder det att:
– Folkrätten ignoreras och EU inleder handelsavtal med ockupationsmakten Marocko som säljer ut västsahariernas naturresurser.

Varför du ska rösta:

Genom att rösta så hjälper du oss att sätta press på svenska politiker. Efter riksdagsvalet och när en ny regering tillsatts kommer vi, Afrikagrupperna och Emmaus Stockholm, samla rösterna och framföra dem till Sveriges politiker i en debattartikel. Vår förhoppning är att den nya regeringen ska respektera folkrätten och rösta nej till att EU-kommissionen ingår avtal med ockupationsmakten Marocko. Din röst är viktig!

Hur du röstar digitalt:

-Du kan besöka Emmaus Stockholms Facebookinlägg och kommentera antingen ”Folkrätt” eller ”Handel”.
-Du kan skicka ett mail till kampanj@emmausstockholm.se där du skriver antingen ”Folkrätt” eller ”Handel” samt ditt fullständiga namn.

Hur du röstar med röstsedel:

-Du kan rösta i vår valurna med en röstsedel under Almedalsveckan den 4/7 och 5/7 vid partiledartalen kl 19.00 i Almedalsparken.
-Du kan rösta i vår valurna med en röstsedel under festivalen Urkult i Näsåker den 2/8-4/8 på Solidaritetstorget.
-Du kan rösta i Alternativboden Lyktan i Gävle. Adress: Kyrkogatan 14, inne på Berggrenska gården i Gävle.

Vi hoppas att du, precis som vi, står upp för folkrätten och västsahariernas rätt till självbestämmande!

Genom att skriva under med ditt namn godkänner du att vi sparar dina personuppgifter till kampanjens slut i oktober 2018.

#stoppaplundringen
#Västsahara

I Afrikagruppernas och Emmaus Stockholms valurna kan du rösta för folkrätt i solidaritet med västsaharierna.