fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Regional integration och möjligheter till ekonomisk utveckling

Två kvinnor som promenerar tätt tillsammans i de västsahariska flyktinglägren.
Foto: Emmaus Stockholm / Juan Obregón

I år har det gått 10 år sedan startskottet för arabiska våren. Vad har massprotesterna och demonstrationerna lett till? Vad skulle regional integration kunna leda till för Magreb-regionens befolkning? Vilka möjligheter finns det?

Även om det skett vissa förbättringar sedan den arabiska våren, som till exempel en mer demokratisk övergång i Tunisien, så finns det fortfarande mycket att göra för att bekämpa socioekonomiska ojämlikheter, korruption och arbetslöshet. Arbetslöshet och korruption innebär stora utmaningar i Maghreb-regionen eftersom det kan leda till frustration hos befolkningen samtidigt som det även kan försämra människors tilltro till institutioner och myndigheter. 

Det finns idag ett behov av ökad regional integration i regionen. Maghreb-regionen har ibland beskrivits som den minst integrerade regionen i världen. Det finns flera orsaker till att det ekonomiska samarbetet länderna emellan är så begränsat. Till exempel har regionen länge präglats av geopolitiska konflikter, inte minst gällande Västsahara. 

Marocko har ockuperat delar av Västsahara sedan 1975 och FN räknar Västsahara som ett icke-självstyrande område som ska avkoloniseras. En annan utmaning i regionen är de frostiga relationerna mellan Algeriet och Marocko. Landsgränsen mellan länderna har varit stängd sedan 1994 på grund av diplomatiska konflikter. Under det senaste året har Algeriet dessutom skickat hem sin ambassadör från Marocko och stängt algeriskt luftrum för marockanska plan.

Det här är den tredje delen i en serie artiklar om fredsutsikter i Maghreb-regionen, ett decennium sedan den arabiska våren. Den första delen behandlar demografiska trender och ungas roll som fredsaktörer och den andra delen handlar om den politiska utvecklingen i regionen de senaste tio åren. Den fjärde delen kommer handla om jämställdhet och den femte om mänskliga rättigheter. Artikelserien fokuserar främst på fyra länder i Maghreb: Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara. 

Artikelserien följs upp med ett seminarium under MR-dagarna i Göteborg med paneldeltagare från regionen.

Läs och ladda ner rapporten här: