fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Medlemsnyheter

Handlingar inför årsmöte 2021

Hej alla medlemmar!

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Emmaus Stockholms årsmöte 2021.

Fler årsmöteshandlingar uppdateras under dagen den 10/5.

 

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm! 

 

Varmt välkommen till vårt digitala årsmöte lördagen den 22 maj 2021 kl. 10.30-14.00.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Att delta i årsmöte innebär att du som medlem kan påverka arbetet och diskutera viktiga frågor tillsammans med andra aktiva, din röst är viktig! 

Styrelsen har med tanke på rådande Covid-19-pandemi, samt myndigheternas rekommendationer, beslutat att genomföra även årets årsmöte digitalt.  

Inbjudan med länk eller ”nyckeln” till mötet samt instruktioner kommer att skickas via e-post till alla som har anmält sitt deltagande. Det digitala ”rummet” kommer öppna redan kl 10:00 för att säkerställa att tekniken fungerar korrekt så att mötet kan genomföras på ett smidigt sätt, och så att alla enkelt kan delta. 

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 2 maj här.  

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se  

 

 

Kallelse till årsmötet med Emmaus Stockholm 

Tid: Lördagen den 22 maj 2021 kl. 10.30-14.00 

Plats: Digitalt 

Medlemskap och rösträtt  

Emmaus Stockholm är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har anmält sitt deltagande senast den 2 maj  (medlemsavgift ska finnas registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt.  

Lämna ditt förslag till årsmötet  

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till: medlem@emmausstockholm.se senast den 9 april.  

Nominera till förtroendeuppdrag  

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@emmausstockholm.se senast 20 april.  

Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@emmausstockholm.se.   

Årsmöteshandlingar på hemsidan 

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer vara tillgängliga den 10 maj på emmausstockholm.se/medlemsnyheter  

Anmälan
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 2 maj här   

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se 

 

Förslag till dagordning: 

 1. Årsmötets öppnande.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
  4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
  5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
  6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
  7. Revisorernas berättelse.
  8. Fastställande av årsredovisning.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
  10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter
  11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
  12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
  13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
  14. Val av ordförande.
  15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
  16. Val av auktoriserad revisor.
  17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
  18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen.
  19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
  20. Årsmötets avslutande.

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll 2020

Läs här

 

Handlingar inför årsmöte 2020

Hej alla medlemmar!

Här sammanställer vi samtliga handlingar inför Emmaus Stockholms årsmöte 2020.

Ladda ner Handlingar till Emmaus Stockholms årsmöte HÄR

Verksamhetsberättelse ladda ner här

Årsredovisning ladda ner här

Verksamhetsplan och budget 2019–2020 ladda ner här

Nytt: Instruktioner för valberedningens arbete här

 

Årsmötet genomförts digitalt!

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm!

Styrelsen har med tanke på rådande Covid-19-pandemin samt myndigheternas rekommendationer beslutat att genomföra årsmötet digitalt. Styrelsen hade först skjutit upp årsmötet och avvaktade utvecklingen. Situationen har dock inte förändrats så att ett fysiskt möte skulle vara lämpligt och därmed väljs den digitala varianten för 2020 årsmötet.

Datum och tid förblir desamma, lördag den 26 september 2020 kl. 10-12

Inbjudan med länk eller ”nyckeln” till mötet samt instruktioner kommer att skickas via e-post till alla som har anmält sitt deltagande. Det digitala ”rummet” kommer att öppna redan kl 9:30 för att säkerställa att tekniken fungerar korrekt så att mötet kan genomföras på ett smidigt sätt, och så att alla enkelt kan delta.

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 5 september här 

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se 

 

Kallelse till årsmöte 2020 

När: Lördag den 26 september 2020 kl. 10-12 
Var: Digitalt

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm,  

Medlemskap och rösträtt 

Emmaus Stockholm är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har anmält sitt deltagande senast den 5 september (medlemsavgift finns registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt. 

Lämna ditt förslag till årsmötet 

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till: medlem@emmausstockholm.se senast den 31 juli. 

Nominera till förtroendeuppdrag 

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@emmausstockholm.se senast 28 augusti. 

Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@emmausstockholm.se 

Årsmöteshandlingar på hemsidan 

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer att vara tillgängliga den 12 september på emmausstockholm.se/medlemsnyheter 

Anmälan: 
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 5 september här  

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se  

DAGORDNING 2020 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
 6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter
 11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
 12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
 13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 16. Val av auktoriserad revisor.
 17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
 18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen.
 19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
 20. Årsmötets avslutande.