fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Medlemsnyheter

Kallelse till årsmöte 2020 

När: Lördag den 26 september 2020 kl. 10-12 
VarEmmaus Stockholms huvudkontor. Vretensborgsvägen 6, Hägersten 

Obs! mötet kan behöva genomföras digitalt beroende av kommande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I detta fall uppdaterar vi kallelsen med den nya informationen.  

Hej alla medlemmar i Emmaus Stockholm,  

Styrelsen beslöt att skjuta fram årsmötet till efter sommaren. Situationen är fortfarande osäker, men vi måste gå vidare med föreningsarbetet. I första hand planerar vi att ha årsmötet fysiskt i våra lokaler i Västberga, däremot är vi medvetna om att det kan finnas risker och att Folkhälsomyndigheten kan ändra sina rekommendationer och därmed är vi beredda att genomföra årsmötet digitalt istället och då gäller samma datum och tid (26 september 2020 kl. 10-12)Senast en månad innan informerar vi om det blir ett digitalt möte och vilken plattform vi kommer att använda samt instruktioner för deltagandet så att allt går så smidigt som möjligt.  

Medlemskap och rösträtt 

Emmaus Stockholm är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. På årsmötet har varje medlem som har anmält sitt deltagande senast den 28 augusti (medlemsavgift finns registrerad på föreningens konto senast 30 dagar före mötet) yttrande-, förslags och rösträtt. 

Lämna ditt förslag till årsmötet 

Funderar du på att lämna en motion till årsmötet? Skicka gärna din färdiga motion till: medlem@emmausstockholm.se senast den 31 juli. 

Nominera till förtroendeuppdrag 

Valberedningen har jobbat under hösten för att ta fram ett förslag till alla förtroendeposter för nästa mandatperiod. Föreslå dig själv eller andra kandidater, skicka dina nomineringar till valberedningen@emmausstockholm.se senast 28 augusti. 

Vill du nominera kandidater till nästa års valberedning skicka gärna förslag till medlem@emmausstockholm.se 

Årsmöteshandlingar på hemsidan 

Alla handlingar, styrelsens propositioner, medlemsmotioner och svar till motioner, valberedningsförslag, etc. kommer att vara tillgängliga den 12 september på emmausstockholm.se/medlemsnyheter 

Anmälan: 
Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 28 augusti här  

Vid frågor kontakta: medlem@emmausstockholm.se  

DAGORDNING 2020 

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
 5. Fastställande av dagordningen samt röstlängd.
 6. Föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för föreningen.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av årsredovisning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 10. Rapporter från styrelsen: a) eventuell uteslutning av medlem och b) övriga rapporter
 11. Motioner, med styrelsens yttranden, och förslag.
 12. Fastställa en övergripande verksamhets- och budgetplan för innevarande år.
 13. Beslut om medlemsavgift och fastställande av kriterier för medlemskap.
 14. Val av ordförande.
 15. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 16. Val av auktoriserad revisor.
 17. Val av medlemsrevisor och suppleant.
 18. Val av valberedning samt fastställande av instruktion för valberedningen.
 19. Övriga frågor, vilka inte får vara beslutsärenden.
 20. Årsmötets avslutande.