fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Mänskliga rättigheter och fredsutsikter

Kvinnor iklädda melfor går i en klunga i de västsahariska flyktinglägren. Ett nät syns framför dem.
Foto: Emmaus Stockholm

10 år har gått sedan starten av arabiska våren och den våg av prodemokratiska uppror som spred sig över Mellanöstern och Nordafrika. Men aktivister som är kritiska mot myndigheter och kämpar för mänskliga rättigheter får fortfarande betala ett högt pris.

Även om de politiska utfallen av den arabiska våren skiljer sig åt mellan länderna i Nordafrika och Mellanöstern, har protesterna visat kraften i massmobilisering. Auktoritära regimer har förstått att människor är redo att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter.

Det tunisiska samhället har genomgått en betydande demokratisk förändring. Under åren efter revolutionen har landet hållit demokratiska val och antagit en ny konstitution som garanterar yttrandefrihet. Ändå, i Tunisien och andra grannländer möter människor fortfarande socioekonomiska problem, inklusive arbetslöshet och korruption. De senaste åren har det lett till nya proteströrelser. Kränkningar av mänskliga rättigheter bevittnas också över hela Maghreb-regionen. Oberoende journalister, människorättsaktivister och civilsamhället är ibland måltavlor av regimer.

Det här är den femte delen i en serie artiklar om fredsutsikter i Maghreb-regionen. Den här artikeln belyser situationen för de mänskliga rättigheterna i Maghreb-regionen, samt analyserar och diskuterar fredsutsikter i regionen.

De tidigare artiklarna behandlar demografiska trender och ungas roll som fredsaktörer, den politiska utvecklingen i regionen, regional integration som möjlighet till ekonomisk utveckling och framgångar och motgångar för kvinnors rättigheter. Artikelserien fokuserar främst på fyra länder i Maghreb: Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara.  

Artikelserien följs upp med ett seminarium under MR-dagarna i Göteborg med paneldeltagare från regionen. 

Läs och/eller ladda ner rapporten här.