fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

“Livet i flyktinglägren är tufft och kommer med utmaningar“

Slama Said Filali berättar om livet i flyktinglägren
Slama Said Filali

Icke-våldsorganisationen Non-Violence Action in Western Sahara (NOVA) är verksam i de västsahariska flyktinglägren i Tindoufprovinsen i Algeriet. NOVA arbetar för att stärka civilsamhället och förespråkar fredliga metoder i västsahariernas kamp för självbestämmande. Vi har träffat 30-åriga Slama Said Filali som själv är uppväxt i ett av de västsahariska flyktinglägren. Genom sitt engagemang i NOVA arbetar han för att påverka ungas bild av fredlig dialog i Västsaharafrågan. 

Sedan 1975 har Marocko olagligt ockuperat stora delar av Västsahara. Till följd av krig mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario Front tvingades tusentals västsaharier fly till grannlandet Algeriet. Idag lever cirka 173 000 västsaharier i flyktingläger medan de väntar på en, av FN, utlovad folkomröstning som ska avgöra Västsaharas framtid.
–Livet i flyktinglägren är tufft och kommer med många utmaningar. Vi är nästan helt beroende av internationellt bistånd. Tyvärr räcker resurserna ändå inte alltid till, berättar Slama Said Filali. 

Hälsa och sjukvård i flyktinglägren

Flyktinglägren byggdes upp mitt ute i öknen och var menat som en temporär lösning men ockupationen har fortsatt och folkomröstningen har gång på gång förhalats av Marocko. De temporära flyktinglägren och människorna som bor där har blivit kvar. Redan innan pandemin var tillgången till sjukvård i lägren ett påtagligt problem.  
–Den medicinska utrustningen i lägren är ofta omodern. Situationen är som värst för människor med kroniska sjukdomar. Dessutom kan sjukdomar som egentligen är lätta att bota bli farliga i perioder då det saknas vissa mediciner, berättar Slama. Trots att vaccin mot Covid-19 numera finns tillgängligt har det blivit en utmaning att få människor i lägren att vilja vaccinera sig. Polisario Front uppmanar folk att vaccinera sig men det finns en misstro mot vaccinen bland ungdomar som spridit sig genom sociala medier. 

Utbildning och möjligheter till försörjning

När Slama växte upp fick han flytta hemifrån redan i mellanstadiet för att ha möjlighet att fortsätta gå i skolan i Algeriet. Men med åren har allt fler unga västsaharier fått tillgång till utbildning i flyktinglägren. Det har varit en viktig prioritet för Polisario Front att kunna erbjuda alla barn tillgång till skola. Arbetslösheten är fortfarande utbredd, även för personer som studerat. Enligt Slama ser många av dagens ungdomar därför en meningslöshet i att skaffa sig en utbildning. Han berättar att pandemins framfart dessutom förvärrat människors ekonomiska förutsättningar i flyktinglägren. 
–För många familjer var det svårt att försörja sig redan innan pandemin. När Covid-19 spreds förlorade ännu fler sina jobb. De som tidigare sålt varor på marknader i Tindouf stod plötsligt utan jobb, säger Slama. 

Bristen på betalt arbete, tillsammans med den begränsade internationella uppmärksamheten kring Marockos ockupation av Västsahara, bidrar till utbredd frustration bland människor i lägren. 

Icke-våld som metod för fred

Sedan vapenvilan bröts i november 2020 har ett lågintensivt krig mellan Marocko och Polisario Front återupptagits. NOVA vill, trots kriget, öppna upp för fredlig dialog kring Västsaharas framtid. 
–En stor utmaning för vår organisation är att många västsaharier ser en väpnad konflikt som det enda hoppet för att uppnå självständighet. Det finns en generell uppfattning bland västsaharier att det internationella samfundet och media endast riktar strålkastarljus mot väpnade konflikter, säger Slama. 

Det i kombination med det låga förtroendet för FN-missionen MINURSO gör att många västsaharier ser en väpnad konflikt som sitt sista hopp. Trots utmaningarna har NOVA:s arbete kring icke-våld gett positiva resultat. 
–Genom att lyfta framstående västsahariska människorättsaktivister och deras icke-våldshandlingar har NOVA lyckats få fler unga att se positivt på att använda fredliga metoder i kampen för självbestämmande och frihet. Det är många som inte vet vad icke-våld innebär. När vi ger exempel på Aminatou Haidars hungerstrejk eller Sultana Khaya som sitter i husarrest så är det många som ser nyttan och fördelarna med ickevåld, berättar Slama. 

FN:s resolutioner är tydliga; Västsahara är ett icke-självstyrande område som ska avkoloniseras. Trots detta har den västsahariska befolkningen väntat på sin rätt till självbestämmande i 30 år. 
–Det är dags för omvärlden att uttrycka sitt stöd för västsahariernas rätt till självbestämmande. FN måste sätta press på Marocko att respektera internationell rätt och genomföra den utlovade folkomröstningen.