fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Kampanjer

Emmaus Stockholm arbetar med mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. Vi arrangerar seminarium, rundabordssamtal, ger ut rapporter, skriver debattartiklar och organiserar besök i de västsahariska flyktinglägren och i det ockuperade Västsahara.

Vi vill se en värld utan krig, kolonisering och ockupation. Emmaus Stockholm bedriver informations- och påverkansarbete i frågan om Västsahara, Afrikas sista koloni. Västsaharier har idag levt i 42 år under Marockos ockupation och i flyktingläger i Saharaöknen. Det måste få ett slut. Sverige har stor makt att påverka övriga EU-länder i rätt riktning. Därför vill vi öka medvetenheten om situationen och uppmana svenska beslutsfattare att verka för ett fritt Västsahara. Läs mer om Västsahara här.

Naturresurser från ockuperat område

Vi uppmanar svenska beslutsfattare att se till att handelsavtal mellan EU och Marocko inte inkluderar varor från Västsahara. En dom från EU-domstolen den 21 december 2016 fastslog att EU:s associationsavtal med Marocko, samt handelsavtal för fiske- och jordbruksprodukter, inte får inkludera Västsahara eftersom Västsahara helt enkelt inte är en del av Marocko. Detta var en seger för det västsahariska folket som nu har internationell rätt på sin sida. Men trots EU-domstolens dom kommer nu EU-kommissionen att förhandla med Marocko om ett tilläggsavtal som ska innefatta det ockuperade territoriet. Syftet är således att försöka legalisera en handel med konfliktprodukter från ett land som är under ockupation. Det beror på att flera EU-länder sätter egenintresset med lönsamma handelsutbyten och goda relationer med Marocko före respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Vi kräver att svenska företag slutar att handla med det ockuperade området.

Unga röster i Västsahara

Unga i Västsahara och unga i Sverige utgör kärnan i projektet Unga röster i Västsahara, som Emmaus Stockholm driver tillsammans med Brödet och Fiskarna, Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén för Västsaharas kvinnor, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara. Informationsprojektet, som möjliggörs av Forum Syd, syftar till att unga i Sverige får en ökad medvetenhet om människorättssituationen i Västsahara. Ungdomar, skolelever, lärare, beslutsfattare och civilsamhällesorganisationer görs medvetna genom möten med västsaharier. Sedan 2014 har vi, med stöd av Forum Syd, gjort kartläggningar för att undersöka brister i skolornas läroböcker om information om Västsahara. Utifrån det har vi skapat informationsfoldrar med ambitionen att fylla en kunskapslucka. Den senaste broschyren heter Västsaharas stulna råvaror.

Lallou Fakhouri från ockuperade Västsahara talar vid Emmaus Stockholms rapportlansering 2017.

Sverige och plundringen av Västsahara

Vi djupdyker i ämnen som har med Västsahara att göra. Hittills har vi släppt fem rapporter som behandlar ämnen som naturresurser, olja och exploatering. I september 2017 lanserade vi en ny rapport tillsammans med det europeiska nätverket Western Sahara Resource Watch. Rapporten heter ”Sverige och plundringen av Västsahara” och där ställs bland annat frågan: Vad gör Sverige för att förhindra svensk kommersiell aktivitet i Västsahara?

Schyssta pensioner

Emmaus Stockholm bedriver också informations- och påverkansarbete om hur de svenska pensionsfonderna – de så kallade AP-fonderna investeras. AP-fonderna beaktar inte mänskliga rättigheter och miljö när de beslutar om nya investeringar och kan inte heller garantera att investeringar inte sker i Västsahara. Vi arbetar också genom nätverket Schyssta pensioner för att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Läs mer om Schyssta pensioner här.

Sahara Maraton

Varje år deltar vi i Sahara Maraton som är ett solidaritets lopp i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet. Loppet omfattar standarddistansen på 42 km, men det finns också möjlighet att springa 21km, 10km, 5km och barnens lopp. Stora delar av loppen går i hårt packad sand som kan liknas vid grusväg, medan andra delar är lös sand och sanddyner. Syftet med loppet är att främja rörelse bland unga i lägren och att finansiera och utveckla humanitära program. Det är också ett sätt att uppmärksamma och öka medvetenheten om en av världens längsta konflikter.     Fotograf omslagsbild: Juan Obregón