fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

”I svåra tider behövs arbetet för ickevåld mer än någonsin”

För att uppnå en hållbar fred behöver både kvinnor och män involveras i konfliktförebyggande arbete och fredsprocesser. Enligt Maglaha Hama från ickevålds-organisationen NOVA i de västsahariska flyktinglägren är inkludering av kvinnor centralt i fredsarbetet. I samband med årets internationella kvinnodag har vi frågat Maglaha hur situationen för kvinnor i flyktinglägren ser ut nu när både ett krig och en pandemi brutit ut.

Foto: Juan Obregon/ Emmaus Stockholm
Foto: Juan Obregon/ Emmaus Stockholm

Hur är situationen för kvinnorna i de västsahariska flyktinglägren idag? Hur påverkas situationen av kriget och den rådande pandemin?

-Kvinnors situation i de västsahariska flyktinglägren har aldrig varit bra, speciellt sedan coronaviruset kom till lägret och kriget bröt ut har det varit tufft. Nu är det inte bara lidandet av att leva i ett flyktingläger med allt vad det innebär utan även en pandemi och ett krig vi behöver hantera. När männen försvinner ut i krig får kvinnorna som stannar kvar en dubbel arbetsbörda, säger Maglaha.

Vilka fredsbyggande och ickevålds-aktiviteter med särskilt fokus på jämställdhet och att stärka kvinnor har NOVA drivit? Och vad har ni fått för gensvar på de aktiviteterna?

-Att arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män har en central roll i vår organisation. Män och kvinnor arbetar tillsammans och arbetet är uppdelat lika. Kvinnor har en stark närvaro inom NOVA.  Tidigare aktiviteter med fokus på jämställdhetsfrågor har gett kvinnorna som deltagit en känsla av självförtroende och styrka. 

Vapenvilan mellan Västsahara och Marocko har brutits och ett krig pågår. Varför är det viktigt att fortsätta arbeta med fredsbyggande och ickevåld enligt dig? Vad har du för förhoppningar framåt?

– Det är i de här svåra tiderna, då kriget och pandemin förvärrar situationen i lägren, som arbetet för fred och ickevåld behövs mer än någonsin. Jag tror att vi verkligen behöver arbeta för att uppnå strategier för fred och ickevåld mer i krigstider än i fredstider. Om det internationella samfundet inte lyckas stötta en fredsprocess kommer det resultera i en katastrof och det är inte vad vi vill.

Hur kan internationella civilsamhällesorganisationer stödja och stärka de västsahariska kvinnornas kamp för rättvisa och självbestämmande?

-Civilsamhällesorganisationer kan stödja oss genom att sätta press på politiker att agera och arbeta för att stoppa tortyr och kränkningar av mänskliga rättigheter som kvinnor i de ockuperade området utsätts för, samt för att få ett stopp på lidandet hos de kvinnor som är födda och uppvuxna i flyktingläger.