fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Hur kan vi samverka för en omställning till cirkulär ekonomi av textilier?

Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. Att minska nyproduktionen och ta bättre hand om de textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden. Men hur kan vi, genom samverkan, bidra till en hållbar hantering av textilier och en omställning till cirkulär ekonomi?

Tisdag den 2 juli bjöd vi på Emmaus Stockholm in till ett samtal om hur vi kan hantera begagnade textilier på ett hållbart sätt. I Sverige hamnar ca 8 kg textilier per person och år i soporna. Enligt plockanalyser är mer än hälften av det som slängs i så gott skick att det skulle kunna återanvändas. Det är ett enormt resursslöseri. Använda textilier klassas som avfall, även om många aktörer börjat benämna det som en resurs istället. I dag ligger ansvaret för hanteringen på kommunerna, men det finns inga nationella riktlinjer för hur textilierna ska hanteras.  Olika kommuner möter olika praktiska, geografiska, ekonomiska, affärsmässiga och tekniska utmaningar. På riksdagsnivå diskuteras frågan flitigt och enligt januariavtalet ska ett producentansvar införas. Men hur kan ett producentansvar se ut i praktiken och vilka aktörer behöver involveras?

Från vänster: Frida Dunger Johnsson, Kristina Yngwe (C), Weine Wiqvist, Malin Viola Wennberg, Marilouise Berg och Hanna Ljungkvist. Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm.

I panelen deltog Kristina Yngwe (C) ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Weine Wiqvist, senior rådgivare på Avfall Sverige, Malin Viola Wennberg, kommunikationschef på Mistra Future Fashion, Marilouise Berg, hållbarhetsstrateg på SKL Kommentus och Hanna Ljungkvist, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Modererade samtalet gjorde Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare på Emmaus Stockholm. 

Panelen var rörande överens om att oavsett vad som beslutas på politisk nivå så behöver olika aktörer samverka för att uppnå en hållbar hantering. Kristina Yngwe argumenterade för att ett producentansvar skulle kunna vara en del av en lösning genom att ge ett tydligt ägarskap till producenterna och bidra till en struktur för insamling. Weine Wiqvist framhöll att det är en komplex fråga och att ett producentansvar så som det ser ut för andra material i dag inte nödvändigtvis är den bästa lösningen. Handeln, kommunerna, producenterna och återvinnarna behöver alla göra sitt.

Malin Viola Wennberg betonade vikten av att förlänga livscykeln för textilier och refererade till en av Mistra Future Fashions rapporter som visar att i dag används en t-shirt ungefär 30 gånger. Om vi använde plagget dubbelt så många gånger skulle vi få en klimatbesparing på 49 procent. Även Hanna Ljungkvist påpekade att vi behöver fler enkla lösningar så att det blir lätt för konsumenter att göra rätt och så att textilierna hamnar på rätt ställe så vi kan återanvända och återvinna mer. I dag går mycket av det som återvinns till putstrasor och liknande men målet är att fibrerna från textilierna ska kunna bli nya plagg.

Utöver insamling från konsumenter köper kommunerna själva in en mängd textilier till arbetskläder, bäddlinnen, gardiner och varselkläder. Marilouise Berg framhöll att offentlig sektor kan gå före och visa vägen genom att ställa krav på leverantören om ett system för återtagande av de textilier de levererar till kommuner. Om offentlig sektor går före kan det ge ringar på vattnet.

Panelen var eniga om att det är en komplex fråga som behöver utredas och att flera aktörer behöver bli involverade. De var också eniga i att vi behöver arbeta på flera nivåer. Om ett producentansvar införs är det bara en del, vi behöver också politiska lösningar för till exempel ekodesign så att produkter som sätts på marknaden är hållbara. Vikten av att följa avfallstrappan lyftes genomgående under samtalet. En hållbar hantering av textilier förutsätter att återanvändning premieras före återvinning.

Seminariet arrangerades på Aktuell Hållbarhets arena i Almedalen. Här kan du ta del av hela samtalet:

Seminariet är en del av det delvis Vinnova-finansierade projektet ”Hållbar hantering av förbrukade textilier – en analys av offentlig och privat sektor på kommunal nivå”.