fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Hamza kämpar för HBTQI+-personers rättigheter i Tunisien

Hamza Nasri arbetar för hbtqi+-personers rättigheter i Tunisien,
Hamza Nasri arbetar för mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på HBTQI+-personers rättigheter i Tunisien. Foto: Caroline Nord

Trots flera framgångar i Tunisien sedan den arabiska våren så kvarstår stora utmaningar vad gäller mänskliga rättigheter i landet. HBTQI+-personer har blivit mer synliga sedan revolutionen, men ett decennium senare står de fortfarande inför många utmaningar och orättvisor. 

Den 28-åriga juriststudenten och människorättsförsvararen Hamza Nasri är verksam inom Intersection Association for Rights and Freedoms, en oberoende organisation som kämpar för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på HBTQI+-personers rättigheter i Tunisien. 

Situationen för HBTQI+-personer i Tunisien

-Revolutionen gav HBTQI+-personer ett visst utrymme att protestera och bli synliga i samhället. Men till exempel homosexualitet är fortfarande kriminaliserat i Tunisien och kan ge upp till tre års fängelse. Ungefär 80–100 HBTQI+-personer frihetsberövas varje år i Tunisien på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, men förmodligen finns det också ett stort mörkertal, berättar Hamza. 

Utöver att homosexualitet är kriminaliserat i Tunisien, är det vanligt att HBTQI+-personer blir utsatta för stigmatisering och diskriminering. Hamza berättar att rättsväsendet i Tunisien kan tvinga HBTQI+-personer att flytta från sin hemstad, de blir då isolerade från alla de känner. Det finns även flera fall där personer blivit nekade adekvat sjukvård på grund av sin könsidentitet. 
-Transpersoner är inte juridiskt erkända i Tunisien. De blir systematiskt diskriminerade inom hälso- och sjukvården – transmän behandlas som kvinnor, och transkvinnor som män. 

Försvarar människorättsförsvarare

Intersection arbetar för att våld och diskriminering gentemot HBTQI+-personer i Tunisien ska upphöra. Organisationen består av en grupp aktivister som har kämpat inom civilsamhället sedan revolutionen. Intersection arbetar med flera teman såsom rättigheter för kvinnor, HBTQI+-personer, flyktingar och asylsökande. 

–En central del i Intersections arbete är också att försvara andra människorättsförsvarare som till exempel står upp för demokrati och rättvisa. Det gör vi bland annat genom att bistå med juridisk rådgivning och representation. 

I somras stängde Tunisiens president Kaïs Saïed ned parlamentet och avskedade flera ministrar. Sedan dess har allt fler människorättsorganisationer varnat för att landet kan vara på väg i en mer auktoritär riktning. I dagsläget besitter presidenten en stor del av makten i landet, det riskerar att skapa en miljö där mänskliga rättigheter sätts på spel. 

–I och med det instabila politiska läget prioriterar vi just nu arbetet med att stärka och stötta grupper i civilsamhället, säger Hamza. 

Sverige kan göra mer för HBTQI+-personer

Sverige har ett gott rykte i Tunisien och har möjlighet att påverka internationellt. Hamza menar att den svenska regeringen och civilsamhället i Sverige i större utsträckning skulle kunna uppmärksamma fall i Tunisien där HBTQI+-personers rättigheter kränks. 

Sverige fokuserar i dagsläget generellt mycket på frågor som rör fred och demokrati. Men jag upplever att det finns ett behov av att oftare lyfta fall kring människorättsbrott i Tunisien. Diskrimineringen mot HBTQI+-personer behöver få större uppmärksamhet internationellt. 

Intersection är en av fyra samarbetsorganisationer i Emmaus Stockholms projekt Dialog för fred som arbetar fredsbyggande i Maghreb-regionen med fokus på Västsahara. Projektet har beviljats medel från FBA:s stöd till civilsamhället för fred och säkerhet.