fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Hållbarhetstävlingen #Företagskampen

Utmana dina medarbetare i #Företagskampen 2020!

Stötta den cirkulära ekonomin och bidra till företagets hållbarhetsarbete! Genom att delta i Emmaus Stockholms tävling #Företagskampen 2020 erbjuds dina medarbetare att på ett lättsamt sätt inspireras till samtal om hållbarhet, cirkulär ekonomi samtidigt som företaget bidrar till FN:s Globala mål, som är en del av Agenda 2030.

Vår insamlingslåda i företagets foajé.

Hur går #Företagskampen till?

Emmaus Stockholm kommer till ditt företag och ställer ut en av våra gula insamlingslådor på ett lämpligt ställe i företagets lokaler, tillsammans med skriftlig information om Emmaus Stockholm och vad det insamlade materialet går till. Efter en vecka hämtas lådan och det insamlade materialet vägs. Vikten slås ut sedan på samtliga anställda. Mest insamlat per anställd vinner #Företagskampen 2020!

Hållbarhet för företag i praktiken

För att klara FN:s Globala mål måste näringslivet och organisationer aktivt arbete med sitt hållbarhetsarbete. Emmaus Stockholms #Företagskampen kan vara en del i det arbetet, då vi erbjuder ett lätt sätt för företaget och medarbetarna att bidra till målet om hållbar konsumtion och produktion. Textilindustrin är en de mest förorenande industrierna i världen och ju fler textilier som återanvänds eller återvinns, desto mer bidrar vi till en mer hållbar värld. 

Hållbarhetsinspiration för medarbetare

Under insamlingsveckan erbjuder Emmaus Stockholm föreläsningar och workshops för hela organisationen. Vi tar upp frågor kring cirkulär ekonomi, textilindustrin och hållbarhet. Vi tar även upp det möjligheter som finns för näringslivet i EU:s direktiv. Vi anpassar oss efter organisationens behov och förutsättningar och skapar skräddarsydda workshops. Målet är att hela organisationen och dess medarbetare ska känna sig inspirerade och peppade att bidra till den cirkulära ekonomin och vidareutveckla företagets hållbarhetsarbete inom en rad olika områden.

Rekordet är 1,3 kg textilier per anställd. Antar ni utmaningen och slår det?

För mer information, maila info@emmausstockholm.se.