fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Hållbar utveckling

Tänk på att det är mest miljöeffektivt att återanvända plagget – alltså använda det igen i dess nuvarande form – så länge som det bara går. Det ger den absolut största besparingen av naturresurser.

Avfallstrappan

Illustrationen nedan visar den sk. Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, som är ett EU-direktiv antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappans har fem nivåer, och visar i fallande ordning hur bra för miljön de är, där avfallsminimera är bäst och deponi allra sämst.

1. Avfallsminimera

Du bör köpa så lite som möjligt. Om du måste handla, köp second hand-varor. På så sätt minskar efterfrågan för nyproducerade varor.

2. Återanvända

Genom att byta, laga och skänka förlänger du produktens livscykel. Genom att sakerna återanvänds minskas den negativa miljöpåverkan från produktionen.

3. Återvinna

Genom återvinning tar du vara på textilier som inte längre kan återanvändas. Då tillverkar du eller någon du ger varan till nya varor av befintliga materialet.

4. Energiutvinna

Om materialet inte kan energiåtervinnas bränns det upp på en förbränningsanläggning. På det sättet förblir materialet fjärrvärme och elektricitet.

5. Deponera

Som sista alternativ om ovanstående inte går kan man deponera materialet. Men man ska undvika så långt det går. Många material kan faktiskt behandlas på ett miljövänligare sätt!

Textilåtervinning – downcycling och upcycling

När plagget inte längre kan återanvändas är det viktigt att tillvarata materialet. Om textil slängs i soporna bränns det upp, och då slösas värdefulla material/råvaror bort. Det finns idag två olika grader av textilåtervinning, downcycling och upcycling. Downcycling betyder att trasiga kläder återvinns till nya produkter av lägre kvalitet och funktion såsom isolering, trasor och oljemattor. I upcycling däremot tas textilierna tillvara på ett sätt som ökar värdet och funktion av materialet. Till exempel kan textilfibrerna bli till nytt tyg, vilket i sin tur kan användas för att producera nya kläder.

Det finns två olika metoder för textilåtervinning, mekanisk och kemisk. Båda metoder hållas på att utvecklas vidare för att möjliggöra upcycling av gamla kläder i större skala och det pågår mycket forskning och intressanta pilotprojekt kring detta. I väntan på fullt fungerande tekniker för upcycling utgör hittills det mesta av dagens återvinning downcycling. Det är ändå bättre än att kasta textilier till förbränning i onödan.

Dock är det bra att ha i åtanke att vissa saker inte går att återvinna alls. Blöta, mögliga, illaluktande eller starkt nedsmutsade textilier tillhör brännbara sopor, annars kan de smutsa ned och förstöra mängder av andra textilier. Dagens teknik begränsar även vilka typer av material som går att ta tillvara, exempelvis kan inte regnkläder i PVC-material, trasiga skor, fuskläder, skinn, päls och andra ”icke-textila” material återvinnas, de tillhör också brännbara sopor – om de inte går att återanvändas förstås.