fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Cirkulär textilhantering

Guiden för ökad cirkulär textilhantering ger praktiska tips, råd och fakta kring hur kommunen kan förbättra sin strategiska textilinsamling för att återanvända och återvinna.  

Syftet är att inspirera kommuner och andra aktörer inom civilsamhället samt ge vägledning till ett bättre samarbete för att minska miljö- och klimatpåverkan. 

Guiden är resultat av en noggrann analys av samverkan inom textilhantering samt ger vägledning i arbetet för att nå Sveriges åtagande inom Agenda 2030 och de Globala målen. 

Fem enkla steg 

Genom fem enkla steg ger guiden praktiska tips, råd och fakta omkring hur kommuner kan gå vidare i sin strategiska insamling av textilier för att återanvändning och återvinning.  

Första steget är att sätta mål som omfattar textil och inspirerar till en mer cirkulär hantering. Mjuka och realistiska mål är alltid en bra start.  

Andra steget är att planera målet utförligt, enligt kommunens nuläge, möjligheter och utvecklingsbehov. Planen måste ange hur, närvar och med vem som hantering ska ske.  

Tredje steget är att hitta en modell för samarbete. Syftet är att skapa incitament för nya affärsmodeller och skriv avtal som skapar insyn i textilhantering.  

Fjärde steget är att informera invånare om textilhanterings kampanj och aktivera en lämplig kommunikationsstrategi för att motivera dem till nya och mer hållbara beteenden 

Femte och sista steget är att utvärdera textilhantering. Positiva resultat alltid motiverar och inspirera andra och sätter nya och ambitiösare mål nästa år.  

EU har beslutat att textilier ska samlas in separat från och med år 2025. Detta kommer att förhoppningsvis minska textiliers miljö- oh klimatpåverkan. Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. Stora mängder vatten, kemikalier och energi i produktionen påverkar miljö och hälsa. Konsumtionen av nyproducerade kläder ökar kraftigt samtidigt som det slängs hela kläder och textilier. Att ta bättre hand om textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden.  

Guiden är framtagen av Emmaus Stockholm tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och miljö- och returbolaget SÖRAB, med stöd av Vinnova 

Läs guiden här.