fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Frågor & svar om vår insamling och våra projekt

Landskapsbild över det västsahariska flyktinglägret Ausserd. Emmaus Stockholms insamling till civilsamhällsorganisationer.
Foto: Juan Obregón/ Emmaus Stockholm

Mobiliseringen som vi sett den senaste veckan till stöd för Ukraina är överväldigande. Människor går samman och förenas i viljan att stötta folket i Ukraina. Vi har fått frågor om vi kan skicka kläder vidare till Ukraina. Här kan du läsa på vilket sätt vi arbetar och varför vi inte skickar kläder eller driver egna projekt just i Ukraina.

Hur stödjer Emmaus Stockholm folket i Ukraina?

På Emmaus Stockholm vill vi bidra och stötta det ukrainska folket och har därför beslutat att skänka hela dagskassan från vår butik vid Slussen på lördag den 5/3. Vi kommer skänka dagskassan till Röda Korsets viktiga arbete då de finns på plats vid gränserna för att rädda liv och kan anpassa gåvor efter de behov människor har. Röda korset har funnits på plats i Ukraina i många år och nu skalas arbetet upp ytterligare för att möta de enorma behoven som ökar i kriget, både i Ukraina, men även i grannländerna dit många väntas fly.

Kan jag skänka kläder till er som ni skickar vidare till Ukraina?

Vi skickar inte kläder till Ukraina. Förr samlade vi på Emmaus Stockholm in kläder från allmänheten och skickade vidare till de västsahariska flyktinglägren i Algeriet, så kallat klädbistånd. Det gör vi inte längre. Med kontantstöd kan vi lättare anpassa vårt stöd efter de behov som människorna som är drabbade uppger att de är i störst behov av. Vi tar fortfarande tacksamt emot donationer i form av kläder, textilier och prylar från allmänheten. Men istället för att skicka det, säljer vi det i våra second hand-butiker för att skapa medel så att vi kan driva informations- och utvecklingsarbete. Det gynnar också den cirkulära ekonomin lokalt och är det mest miljövänliga sättet.

Kan jag skänka pengar till er så att ni kan starta projekt i Ukraina?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta för stärkta mänskliga rättigheter och att stötta västsahariska civilsamhällesorganisationer i deras kamp mot ockupationen av Marocko. På plats i Västsahara och i de västsahariska flyktinglägren har vi väl etablerade kontakter. Det har vi inte i Ukraina. Därför väljer vi att, istället för att starta egna projekt, stötta etablerade organisationer som Röda Korset som redan finns på plats i Ukraina och gör ett oerhört viktigt arbete.

Även om vi önskar att vi snabbt kunde finnas på plats i krisdrabbade områden, så är inte det det effektivaste sättet att stötta människor i behov. Därför väljer vi att kanalisera vårt bidrag genom Röda Korset. Om du vill stötta folket i Ukraina genom oss så är du varmt välkommen till vår butik vid Slussen på lördag.

Tack till dig som skänker gåvor (både i form av kontantstöd eller i form av kläder, prylar m.m.) eller handlar i våra butiker. Ditt bidrag gör skillnad!

Giva Sverige har listat organisationer som har insamlingar till Ukraina här.