fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Det politiska landskapet sedan arabiska våren

Foto: Emmaus Stockholm / Juan Obregón

I år har det gått 10 år sedan startskottet för arabiska våren. Vad har massprotesterna och demonstrationerna lett till? Har folkets röster blivit hörda? Politiskt utanförskap, korruption och begränsade politiska rättigheter och möjligheter var några av de viktigaste faktorerna för protesterna.  

Tio år har gått sedan folk började protestera mot auktoritära regimer under arabiska våren. Människor som deltog i protesterna var trötta på korruption, arbetslöshet och politiska orättvisor. De utbredda proteströrelserna och medborgarnas krav på grundläggande politisk förändring visar vilken överväldigande frustration som grott på flera håll. Det visar också tydligt vilken kraft det finns i människor och hur de fortsatte kämpa för sina politiska rättigheter och medborgerliga friheter. 

Idag, tio år efter att den arabiska vårens protester startade, varierar de politiska resultaten av protesterna dramatiskt mellan olika länder. Men ett ihållande och gemensamt problem för länderna i Maghrebregionen, som också bidrog till upproren 2011, är den höga arbetslösheten. Det står klart att ett land inte kan ställa om till demokrati och uppnå en hållbar utveckling om delar av befolkningen systematiskt utestängs från arbetsmarknaden och/eller beslutsfattande processer.  

Det här är den andra delen i en serie artiklar om fredsutsikter, ett decennium efter den arabiska våren i Maghreb-regionen. Artiklarna djupdyker i fem teman och beskriver utmaningar och möjligheter. Den här artikeln diskuterar, analyserar och jämför det politiska landskapet i flera länder i Mellanöstern och Nordafrika, ett decennium sedan starten av den arabiska våren. Nästa del handlar om regional integration som möjlighet till ekonomisk utveckling, och kommer följas av artiklar om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Artikelserien fokuserar främst på fyra länder i Maghreb: Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara. Hur har decenniet efter den arabiska våren utspelat sig – vad har uppnåtts och vad har förlorats? 

Artikelserien kommer följas upp med ett seminarium under MR-dagarna i Göteborg med paneldeltagare från regionen.

Läs och ladda ned rapporten här:

Framsida på rapport om det politiska landskapet efter arabiska våren