fbpx

Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

ÅRSMÖTET 2020 FRAMFLYTTAT

På grund av rådande omständigheter och den påverkan coronaviruset (Covid-19) har på hela samhället och på vår förening, har styrelsen beslutat att skjuta på årsmötet 2020 till efter sommaren
 
Styrelsen har gjort bedömningen att det i nuläget finns för många risker med att genomföra årsmötet i maj, även om det skulle ske digitalt. Detta är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver också se över hur vi använder våra resurser för att hantera den nya situationen vi står inför på bästa sätt. Därför har styrelsen beslutat att skjuta fram årsmötet till hösten 2020, och då senast november 2020. 
 
Till följd av detta beslut kommer nuvarande styrelsen att sitta kvar tills dess att det uppskjutna årsmötet blir av och en ny styrelse kan väljas in. 
 
Detta är ett extraordinärt beslut och vi är medvetna om att det ligger utanför styrelsens normala mandat. Men eftersom vi befinner oss i en extraordinär situation bedömer styrelsen att detta är det mest ansvarsfulla alternativet för organisationen. 
  
Vi hoppas att ni har förståelse för detta beslut och att ni har det så bra som möjligt i denna svåra tid. 

För frågor kontakta: 

Ordförande, Miet Lammens, 073 631 19 59 

Sammankallande Valberedning, Magnus Falklöf, 070 252 99 42