Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Vårt påverkansarbete

Emmaus Stockholm arrangerar seminarium, rundabordssamtal, ger ut rapporter, skriver debattartiklar och organiserar resor till de västsahariska flyktinglägren och ockuperade Västsahara.

Vi kräver att svenska företag slutar att handla med det ockuperade området. Vi uppmanar svenska beslutsfattare att se till att handelsavtal mellan EU och Marocko inte inkluderar varor från Västsahara.

Emmaus Stockholm bedriver tillsammans med Western Sahara Resource Watch, ett nätverk av europeiska organisationer som jobbar för ett fritt Västsahara,  ett intensivt påverkansarbete för att detta avtal inte ska bli av.

En dom från EU-domstolen den 21 december 2016 fastslog att EU:s associationsavtal med Marocko, samt handelsavtal för fiske- och jordbruksprodukter, inte får inkludera Västsahara eftersom Västsahara helt enkelt inte är en del av Marocko. Detta var en seger för det västsahariska folket som har internationell rätt på sin sida. Men trots EU-domstolens dom kommer nu EU-kommissionen att förhandla med Marocko om ett tilläggsavtal som ska innefatta det ockuperade territoriet. Syftet är således att försöka legalisera en handel med konfliktprodukter från ett land som är under ockupation. Det beror på att flera EU-länder sätter egenintresset före med lönsamma handelsutbyten och goda relationer med Marocko, före respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. EU spelar onekligen en stor roll i upprätthållandet och legitimeringen av Marockos ockupation av Västsahara.

 

Lallou Fakhouri från ockuperade Västsahara talar vid Emmaus Stockholms rapportlansering 2017.

Fiskeriavtalet mellan Marocko och EU går ut till sommaren och måste omförhandlas. Samtidigt pågår ett rättsfall i EU-domstolen mellan EU och Marocko om huruvida det är olagligt, att det ockuperade Västsaharas vatten ingår. Ett positivt tecken kom i mitten av januari 2018 när en av EU:s toppjurister skrev i ett yttrande att det nuvarande avtalet är olagligt eftersom det västsahariska vattnet där i.
Relationerna med Marocko är känsliga för EU eftersom Marocko kontrollerar en stor del av strömmen av migranter från Afrika. Det är numera troligt att EU-domstolens slutdom, som förväntas senare i år, kommer fram till samma slutsats som generaladvokaten  Melchior Wathelets. Det skulle alltså innebära att EU inte kan ingå ett nytt fiskeriavtal med Marocko och inkludera Västsahara när det gällande avtalet går ut till sommaren.

Schyssta pensioner

Emmaus Stockholm bedriver också informations- och påverkansarbete om hur de svenska pensionsfonderna – de så kallade AP – fonderna investeras. AP – fonderna beaktar inte mänskliga rättigheter och miljö när de beslutar om nya investeringar och kan inte heller garantera att investeringar inte sker i Västsahara.

Vi arbetar också genom nätverket Schyssta pensioner för att investeringar ska ske med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Läs mer om Schyssta pensioner här.