Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Samarbetspartners

 Vi samarbetar med flera frivilligorganisationer i Afrika och Sverige. Dessutom är vi engagerade i ett europeiskt nätverk för Västsahara.

Ideella organisationen AFAPREDESA har besök av FN:s nya sändebud för Västsahara Horst Köhler.

 AFAPREDESA (Västsahara)

I ockuperade Västsahara sker allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. AFAPREDESA (Association of the Families of Sahrawi Prisoners and Disappeared) dokumenterar och kartlägger försvunna västsaharier och politiska fångar. De skriver rapporter om människorättsövergrepp och förmedlar informationen till internationella organ och organisationer.

De ger även rättslig rådgivning till västsahariska familjer som fått utstå människorättsbrott. AFAPREDESA har sin bas i de västsahariska flyktinglägren men finns även i den ockuperade delen av Västsahara. I flyktinglägren ska AFAPREDESA starta upp en second hand-verksamhet med kläder skickade från Emmaus Stockholm, där överskottet ska gå till anhöriga till fängslade och försvunna västsaharier. Läs mer om AFAPREDESA.

ASVDH (Västsahara)

Organisationen ASVDH (Sahrawi Association of Victims of Grave Violations of Human Rights Committed by the Moroccan State) består av västsaharier som har blivit utsatta för grova människorättsbrott som den marockanska staten är ansvarig för. De övervakar brott mot mänskliga rättigheter i ockuperade Västsahara och bedriver opinionsbildande arbete emot godtyckliga arresteringar och fängslanden, orättvisa rättegångar, tortyr och annan kränkande behandling. Läs  mer om ASVDH.

Equipe Media (Västsahara)

Den ockuperade delen av Västsahara är ett av världens mest stängda områden och utländska journalister, politiker och människorättsorganisationer släpps inte in. Bristen på rapportering från ockuperade Västsahara är därför allvarlig. Equipe Media är ett journalistkollektiv bestående av västsaharier som dokumenterar och sprider nyheter om människorättsbrott inifrån. De skildrar till exempel den marockanska regimens repression mot fredliga demonstrationer och protester. Läs mer om Equipe Media.

Western Sahara Resource Watch (Västsahara)

Naturresurser från ockuperade Västsahara plundras i strid med internationell rätt. Western Sahara Resource Watch (WSRW) är ett internationellt nätverk som bedriver research och kampanjarbete mot de företag som arbetar för marockanska intressen i Västsahara. WSRW har sin bas i Bryssel och bedriver även politiskt påverkansarbete gentemot EU för att stoppa EU:s inblandning i plundringen av Västsaharas naturresurser. Läs mer om WSRW.

Ingen människa är illegal (Stockholm)

Ingen Människa är Illegal (IMÄI) är ett nätverk som arbetar praktiskt och politiskt med flyktingars och migranters rättigheter. De stöttar människor som fått avslag på sin asylansökan eller är mitt i en asylprocess genom bland annat socialt och ekonomiskt stöd, asylrådgivning, opinionsbildande arbete och sociala aktiviteter för unga.

Samarbetet med Ingen människa är illegal innebär bland annat att Emmaus Stockholm ger presentkort på kläder som nätverket delar ut till människor i behov. Läs mer om IMÄI.

ADRA (Angola)

Via paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet stödjer Emmaus Stockholm organisationen ADRA (Action for Rural and Environmental Development) i Angola som arbetar med demokratisk, social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. De stöttar bondeföreningar med att organisera sig och legalisera sin mark. Fokus ligger främst på kvinnor.

Angola har en snabbt växande ekonomi men stor social ojämlikhet. De rika naturresurser som finns gynnar en liten elit medan fattigdomstalen är höga.

ADRA arbetade under kriget främst med nödhjälp och fattigdomsbekämpning men sedan freden kom har man koncentrerat sig på att förklara och bekämpa fattigdomens bakomliggande orsaker.

Det räcker inte med fred, menar ADRA, för att Angolas befolkning ska kunna få det bättre måste de få möjlighet att påverka de politiska besluten. ADRA är idag en av de viktigaste aktörerna i det angolanska civilsamhället med lokalgrupper och kontaktpersoner även i de minsta byarna. Läs mer om ADRA.