Kampanjer

Genom nya kampanjer lyfter vi fram naturresurser, som är en nyckel i konflikten om Västsahara. Högsta EU-domstolen slog 2016 fast att Marocko inte får handla med Västsaharas naturresurser utan västsahariernas medgivande.

Unga i Västsahara och unga i Sverige utgör kärnan i projektet Unga röster från Västsahara, som Emmaus Stockholm driver med Brödet och Fiskarna, Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén för Västsaharas kvinnor, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara.

Informationsprojektet, som möjliggörs av Forum Syd, syftar till att unga i Sverige har en ökad medvetenhet om människorättssituationen i Västsahara. Ungdomar och skolelever, lärare, beslutsfattare och civilsamhällesorganisationer görs medvetna genom möten med västsaharier.

Sedan 2014 har vi, med stöd av Forum Syd, gjort kartläggningar för att undersöka brister i informationen om Västsahara och utifrån det skapa informationsfoldrar med ambitionen att fylla en kunskapslucka. Den senaste broschyren heter Västsaharas stulna råvaror.

I september 2017 lanserade vi en ny rapport, Sverige och plundringen av Västsahara, med Western Sahara Resource Watch. Där ställs frågan: Vad gör Sverige för att förhindra svensk kommersiell aktivitet i Västsahara? Många riksdagspolitiker, och samtliga socialdemokrater, fick rapporten.

Ladda ner:
Rapporten Sverige och plundringen av Västsahara

 

Paneldebatt om Västsahara i vår butik med poeten Jenny Wrangborg, riksdagspolitikern Johan Büser (S), maratonlöparen Salah Amaidan och Julia Finér, Emmaus Stockholms talesperson (föräldraledig). Längst till vänster moderator Natasa Mirosavic.

 

Charlotte WesterKontakt:

Charlotte Wester

Emmaus Stockholm, projektledare kommunikation
mobil: 0702-22 22 04
charlotte.wester@emmausstockholm.se

 

 

Tidigare kampanjer i urval:

  • Sätt Västsahara på kartan, 2014: Efter slutsatsen att Västsahara inte nämns i läroböcker.
  • Spring för frihet, 2015: Besök av löparen Salah Amaidan som berättade om sin uppväxt.
  • COP22:s baksida, 2016: Sol och vind på ockuperad mark. Besök av Jalihena Mohamed.