Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Detta jobbar vi med

Vi jobbar med mänskliga rättigheter och utvecklingssamarbete. Framförallt stödjer vi människor vars mänskliga rättigheter kränks och människor på flykt.

Emmaus Stockholm har en lång historia av att stötta befrielserörelser i Afrika. Idag fokuserar vi vårt stöd till Västsahara, Angola och lokalt i Stockholm. Vi stödjer människorättsorganisationer från Västsahara och skickar varje år kläder till de västsahariska flyktinglägren. I Angola stöttar vi organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling och bönders rätt till sin egen mark. I Stockholm stödjer vi människor som är papperslösa bland annat genom att Emmaus ger ut presentkort på kläder till människor i behov.

Läs mer om vilka vi samarbetar med här.

Politisk påverkan

Vi vill se en värld utan krig, kolonisering och ockupation. Emmaus Stockholm bedriver informations- och påverkansarbete i frågan om Västsahara, Afrikas sista koloni. Västsaharier har idag levt i mer än 40 år under Marockos ockupation och i flyktingläger i Saharaöknen. Det måste få ett slut. Västsaharas folks FN-stadgade rätt till självbestämmande måste respekteras. Även Sverige kan påverka i rätt riktning. Därför vill vi öka medvetenheten om situationen och uppmana svenska beslutsfattare att verka för självständighet i Västsahara. Läs mer om Västsahara här.

Hållbar utveckling

Vi vill bidra till en hållbar användning av jordens resurser. Tack vare att ni skänker kläder och prylar till oss och handlar i våra butiker kan vi bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan tillsammans. Genom återanvändning och återvinning minskar vi energikrävande nyproduktion, tillvaratar resurser och bidrar till ett hållbarare samhälle. Läs mer här om vad som händer med dina skänkta kläder och prylar.

Fotograf omslagsbild: Juan Obregon