Emmaus lokalt

Emmausrörelsen kom till Sverige i början av 60-talet. Då startades Emmausgrupper på flera ställen i landet, bland annat i Stockholm.

Emmaus i Sverige

Idag finns ett tiotal Emmausorganisationer som ingår i riksorganisationen Emmaus Sverige, men alla Emmausgrupper är självständiga.  Emmaus Sverige koordinerar samarbete mellan Emmausföreningarna i Sverige och utgör en gemensam länk till Emmaus Europa och Emmaus International.

Praktisk Solidaritet

Emmaus Stockholm ingår tillsammans med Brödet & Fiskarna, Emmaus Gävle biståndsgrupp, Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn i riksorganisationen Praktisk Solidaritet. Praktisk solidaritet driver både utvecklingsprojekt och samordnar materialbistånd och andra insatser för gemensamma mottagare och samarbetspartners i Syd.

Fotograf omslagsbild: Arkiv