Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Emmaus globalt

Emmaus är en del av en internationell rörelse som bildades i Frankrike. Det är nu över 75 år sedan.

Emmausrörelsen grundades i Frankrike av den radikala prästen och aktivisten Abbé Pierre. Vid den tiden, efter andra världskriget, låg Europa i spillror.  Abbé Pierre hade varit aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna. I  slutet av fyrtiotalet startade han en gräsrotsrörelse med såväl människor som hade förlorat allt, som privilegierade människor som ville ta ett socialt ansvar i en orättvis värld.

Tillsammans återtog de makten över sina egna liv, bodde ihop och delade på det de hade. Genom att samla in, reparera och sälja second hand försörjde de sig. Här föddes kombinationen av återbruk och solidaritet. Grundtanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv, att kämpa först för dem som har det svårast och inte bara bör lindra nöd utan istället kämpa för att avskaffa nödens orsaker.

Emmaus Stockholm är del av den internationella rörelsen Emmaus International. Emmaus International består av mer än 350 Emmausgrupper i över 37 länder. Inom den internationella rörelsen ligger fokus på rätten till vatten, hälsa och utbildning, etisk finansiering, internationell migration och att kämpa mot människohandel.

Läs mer om Emmaus International här.