Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Vår organisation

Emmaus Stockholm bidrar till en hållbar värld genom återanvändning, utvecklingsprojekt och informationsarbete. Med insamlade medel från vår second hand-försäljning vill vi medverka till att skapa en hållbar och mer rättvis värld där jordens resurser fördelas rättvist. 

Vi har två butiker ett stenkast från Slussen i Stockholm på Peter Myndes backe 8, Emmaus Second Hand och Emmaus Vintage. Butikerna är fyllda med ett handplockat urval av personliga plagg, prylar och kuriosa. Med insamlade medel från våra second hand-butiker stödjer vi människor på flykt och människor vars mänskliga rättigheter kränks. 

Emmaus Stockholm är en fristående organisation, men ingår i den globala Emmausrörelsen som startades av fransmannen Abbé Pierre år 1949. Emmausrörelsen kom till Sverige i början av 60-talet. Då startades Emmausgrupper på flera ställen i landet och under 1970-talet bildades Emmaus Stockholm. 

På bilden syns delar av vår personal utanför Emmaus Stockholms huvudkontor i Västberga

Vår historia är präglad av stödet till de befrielserörelser som kämpade för frigörelse från kolonialmakterna i bland annat Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Västsahara och Zimbabwe. Förutom Västsahara är alla dessa länder självständiga idag. Numera koncentrerar vi vårt stöd till Angola, Västsahara och lokalt i Sverige genom våra olika samarbetspartners.  

Vårt främsta fokus är Västsaharas rätt till självbestämmande. Västsahara som är Afrikas sista koloni ockuperas av grannlandet Marocko sedan mitten av 70-talet. Hälften av den västsahariska befolkningen tvingades fly till öknen i Algeriet, där de än i dag bor i flyktingläger och är beroende av humanitärt bistånd. Den andra hälften av befolkningen bor kvar i det ockuperade territoriet där de lever under förtryck från den marockanska regimen. 

Under flera år har vi, genom paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet, skickat kläder och konservburkar med makrill till de västsahariska flyktinglägren.  

Emmaus Stockholm är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Vi är en demokratisk organisation med aktivt medlemskap där medlemmarna själva driver verksamheten. Vårt högsta beslutande organ är årsmötet som hålls under någon av årets första fem månader. Är du nyfiken på vår verksamhet är du hjärtligt välkommen att delta i ett årsmöte.  

 

 

 

 

Fotograf omslagsbild: Juan Obregon