Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Vår organisation

Emmaus Stockholm vill bidra till en hållbar värld genom återanvändning, utvecklingsprojekt och informationsarbete. Med insamlade medel från vår second hand-försäljning vill vi bidra till att skapa en hållbar och mer rättvis värld.

Emmaus Stockholm är en partipolitiskt obunden organisation. Vi är en demokratisk organisation med aktivt medlemskap där medlemmarna själva driver verksamheten. Vårt högsta beslutande organ är årsmötet som hålls under någon av årets första fem månader. Är du nyfiken på vår verksamhet är du hjärtligt välkommen att delta i ett årsmöte.

Delar av vår personalstyrka gör V-tecknet, som för de besökande västsaharierna är en rättvisesymbol.

Emmausrörelsen kom till Sverige i början av 60-talet. Då startades Emmausgrupper på flera ställen i landet, bland annat i Stockholm. Emmaus Stockholms historia är präglad av stödet till de befrielserörelser som kämpade för frigörelse från kolonialmakterna i bland annat Sydafrika, Angola, Zimbabwe, Moçambique, Namibia och Västsahara. Förutom Västsahara är alla dessa länder självständiga idag. Numera koncentrerar vi vårt samarbete till Västsahara, Angola och Palestina genom våra olika samarbetspartners där. Vi arbetar även i Sverige med Ingen Människa Är Illegal som hjälper människor på flykt.

 

 

 

Fotograf omslagsbild: Juan Obregon