Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Nätverk

Praktisk Solidaritet

Emmaus Stockholm ingår tillsammans med Brödet & Fiskarna, Emmaus Gävle biståndsgrupp, Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn i riksorganisationen Praktisk Solidaritet. Praktisk solidaritet driver både utvecklingsprojekt och samordnar materialbistånd och andra insatser för gemensamma mottagare och samarbetspartners i Syd. Läs mer om Praktisk Solidaritet.

Emmaus Sverige

Emmaus rörelsen kom till Sverige i början av 60-talet. Då startades Emmausgrupper på flera ställen i landet. Idag finns ett tiotal Emmausorganisationer som ingår i riksorganisationen Emmaus Sverige, men alla Emmausgrupper är självständiga.  Emmaus Sverige koordinerar samarbete mellan Emmausföreningarna i Sverige och utgör en gemensam länk till Emmaus Europa och Emmaus International. Läs mer om Emmaus Sverige.

Emmaus International

Emmausrörelsen grundades i Frankrike av den radikala prästen och aktivisten Abbé Pierre. Vid den tiden, efter andra världskriget, låg Europa i spillror.  Abbé Pierre hade varit aktiv i motståndsrörelsen mot nazisterna. I  slutet av fyrtiotalet startade han en gräsrotsrörelse med såväl människor som hade förlorat allt, som privilegierade människor som ville ta ett socialt ansvar i en orättvis värld.

Tillsammans återtog de makten över sina egna liv, bodde ihop och delade på det de hade. Genom att samla in, reparera och sälja second hand försörjde de sig. Här föddes kombinationen av återbruk och solidaritet. Grundtanken var att genom att hjälpa andra hjälper man även sig själv, att kämpa först för dem som har det svårast och inte bara lindra nöd utan istället kämpa för att avskaffa nödens orsaker.

Emmaus Stockholm är del av den internationella rörelsen Emmaus International. Emmaus International består av mer än 350 Emmausgrupper i över 37 länder. Inom den internationella rörelsen ligger fokus på rätten till vatten, hälsa och utbildning, etisk finansiering, internationell migration och att kämpa mot människohandel. Läs mer om Emmaus International.