Hållbar utveckling

Tänk på att det är mest miljöeffektivt att återanvända plagget – alltså använda det igen i dess nuvarande form – så länge som det bara går. Det ger den absolut största besparingen av naturresurser.

När plagget inte längre kan återanvändas är det viktigt att tillvarata materialet. Om textil slängs i soporna så bränns det upp, och då slösas värdefulla material/råvaror bort. Det finns två olika grader av textilåtervinning, downcycling och upcycling. Downcycling betyder att trasiga kläder återvinnas till nya produkter av lägre kvalitet och funktion såsom isolering, trasor och oljemattor. I upcycling däremot tas textilierna tillvara på ett sätt som ökar värdet och funktion av materialet. Till exempel så att textilfibrerna görs om till nytt tyg, vilket i sin tur kan produceras nya kläder av.

Den sk ”avfallstrappan” som visar de olika stegen i hanteringen av en vara, där avfallsminimering är bäst ur miljöhänsyn och deponi sämst.

Textilåtervinning

Det finns två olika metoder för textilåtervinning, mekanisk och kemisk. Båda metoder hållas på att utvecklas vidare för att möjliggöra upcycling av gamla kläder på större skala och det pågår mycket forskning och intressanta pilotprojekt kring detta. I väntan på fullt fungerande tekniker av upcycling utgör hittills det mesta av dagens återvinning downcycling. Det är ändå bättre än att kasta textilier till förbränning i onödan.

Dock är det bra att ha i åtanke att vissa saker inte går att återvinnas alls. Blöta, mögliga, illaluktande eller starkt nedsmutsade textilier tillhör brännbara sopor, annars kan de smutsa ned och förstöra mängder av andra textilier.

Vissa saker går inte att återvinnas med dagens teknik, exempelvis regnkläder i PVC-material, trasiga skor, fuskläder, skinn, päls och andra ”icke-textila” material. De tillhör också brännbara sopor – om de inte går att återanvändas förstås.