Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Debattartiklar

Vi måste ta hoten mot demokratin på allvar

De senaste tolv åren har den demokratiska utvecklingen backat i världen. Istället ser vi en frammarsch för nationalism och auktoritära regimer. Nu krävs det en kraftfull politik som skyddar mänskliga fri- och rättigheter. Det skriver vi tillsammans med 45 andra organisationer inom CONCORD Sverige.

Läs debattartikeln i Aftonbladet

”Vinsten ska inte vara viktigast för AP-fonder”

Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, och det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar före vinstmaximering. Det skriver Emmaus Stockholm tillsammans med företrädare för flera organisationer i nätverket Schyssta Pensioner.

Läs debattartikeln i SvD Näringsliv

EU-parlamentet måste stoppa avtalet med Marocko

EU kringgår sin egen domstol och struntar i folkrätten. I måndags röstade EU:s medlemsstater för ett nytt handelsavtal mellan EU och Marocko. Problemet är att avtalet också innefattar det ockuperade Västsahara, i strid med EU-domstolen. Sveriges representanter i EU måste hjälpa till att sätta stopp för det i höst när det är Europaparlamentets tur att rösta om avtalet, skriver Jytte Guteland (S) och Caroline Nord, kommunikationsansvarig, Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten

”Sverige måste säga nej till avtal med Marocko”

EU-kommissionen har föreslagit ett handelsavtal med Marocko som inkluderar västsahariska naturresurser, utan att västsaharierna samtyckt. Den svenska regeringen måste se till att avtal som legitimerar ockupationen inte ingås. Det skriver Jalihenna Mohamed, Sahrawi Campaign Against the Plunder, och Caroline Nord, Emmaus Stockholm i Svenska Dagbladet.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

”Sverige måste stå upp för Västsahara"

Sverige måste agera för att mänskliga rättigheter ska respekteras och för att en av världens mest segslitna konflikter får ett slut. Det skriver Caroline Nord, kommunikationsansvarig vid Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet

Svenska fiskebåtar plundrar Västsahara

I dag, på Västsaharas nationaldag, beslutar EU-domstolen om lagligheten i fiskeavtalet mellan EU och Marocko. Västsaharas naturresurser står på spel. Under 42 år har landområdet ockuperats av Marocko. Det skriver Bodil Valero, EU-parlamentariker (MP); Cecilia Wikström, EU-parlamentariker (L); Fredrick Federley, EU-parlamentariker (C); Jytte Guteland, EU-parlamentariker (S)
och Malin Björk, EU-parlamentariker (V).

Läs debattartikeln i Aftonbladet

Stoppa svenska folkrättsbrott

Regeringen ignorerar svenska företags folkrättsbrott, skriver Julia Finér. En ny rapport visar att svenska företag har varit inblandade i ockuperade Västsahara i mer än ett årtionde. Trots de folkrättskränkningar det innebär har den svenska regeringen inte agerat.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning

Stödet till Västsahara får inte vackla

Snart åker 13 ombud från Gävleborg till Socialdemokraternas kongress. Efter att regeringen valt att inte erkänna Västsahara är det viktigare än någonsin att ha en aktiv svensk politik för Västsahara som kan leda till frihet för Afrikas sista koloni, skriver Julia Finér och Christer Johansson.

Läs debattartikeln i Gefle Dagblad

Margot Wallström sviker Västsahara

”Inte ett ord i tal eller skrift har yttrats om Västsahara bland alla de vackra dokument och tal som Margot Wallström och hennes medarbetare på utrikesdepartementet levererat om Sveriges planer för arbetet i FN:s säkerhetsråd.”

Läs debattartikeln i ETC

Övervaka rättegången mot demonstranter från ockuperade Västsahara

En folkrättsvidrig ockupation får aldrig accepteras. Sverige kan bidra till att västsaharierna får sin rätt till självbestämmande, skriver Mai Greitz och Peter Varga från Internationella Juristkommissionen och Julia Finér från Emmaus.

Läs debattartikeln i Dagens Arena

”Sverige måste motverka Marockos illegala handel”

Varor från Västsahara får inte säljas som marockanska. Det har nu slagits fast av EU-domstolen i en viktig och prejudicerande dom. Sverige bör gå längre och uppmana svenska aktörer och företag att inte verka i eller investera i verksamheter på ockuperat område. Det skriver Bodil Valero (MP), Europaparlamentariker, Jytte Guteland (S), Europaparlamentariker,  Johan Büser (S), riksdagens Västsaharanätverk och Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

Marockos ockupation av Västsahara befästs genom klimatkonferens

Nu pågår FN:s klimatkonferens COP22 och årets värdland, Marocko, har annonserat stora satsningar på grön energi. Men det finns en hake – flera av de planerade vind- och solkraftverken ligger i ockuperade Västsahara. Det skriver Walter Apaza, ordförande Brödet och Fiskarna, Julia Finér, talesperson Emmaus Stockholm, Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén, Magnus Haukland, ordförande Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp och Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor.

Läs debattartikeln i Vestmanlands Läns Tidning

EU vill inte lösa Västsaharafrågan

Konflikten i Västsahara har pågått i över 40 år och EU fungerar som bromskloss. Sverige kan nu statuera exempel genom att bli det första EU-land som erkänner Västsahara, skriver Arijana Marjanovic från Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Fria Tidningen

EU sviker i Västsaharafrågan

När EU sviker bör Sverige stå upp för de mänskliga rättigheter vi säger oss försvara. Det skriver Arijana Marjanovic, kampanjledare Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Arbetet

FN-spåret är kallt

I januari meddelade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte kommer att erkänna Västsahara – trots riksdagsbeslut samt kongressbeslut hos både Socialdemokrater och Miljöpartiet. Efter denna sensationella U-sväng skulle nu Sverige helt inrikta sig på det så kallade FN-spåret. Vad har då hänt med FN-spåret sedan dess? Det skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning

Marocko provocerar FN och EU

Hela hösten hade Marocko hotat med att kasta ut svenska företag från Marocko och skickat delegationer till Stockholm för att förhindra ett svenskt erkännande av Västsahara. Gatuungdomarna utan asylskäl som finns i Sverige vägrade man att ta emot, skriver Lena Thunberg, redaktör för Tidskriften Västsahara.

Läs debattartikeln i ETC

Marocko plundrar Västsahara på dess naturresurser

Du som är konsument i Sverige kan inte veta om du bidrar till ockupationen av Västsahara och ett ohållbart jordbruk. Däremot kan du ställa krav på din lokala handlare så att du slipper köpa oetiska, icke-miljövänliga varor från det ockuperade Västsahara, skriver Julia Finér, talesperson för Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Sydsvenska Dagbladet

Stötta FN och Västsahara

Sverige kan och måste spela en avgörande roll i att värna en FN-process för ett fritt Västsahara, skriver en rad svenska organisationer däribland Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten

Ett historiskt misstag att inte erkänna Västsahara

Helomvändning. Marocko har ockuperat stora delar av Västsahara i snart 41 år, i strid med beslut från FN. S beslutade på sin kongress 2012 att Sverige ska erkänna Västsahara, men efter lobbning från Marocko har regeringen meddelat att ett erkännande inte är aktuellt. Vi vädjar till regeringen att ompröva beslutet, skriver Julia Finér i Emmaus.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter

Historiskt svek av regeringen i Västsaharafrågan

Kursändringen och faktafelen tyder på att det ligger ekonomiska och politiska intressen bakom regeringens nya inställning till Västsahara. Det västsahariska folket betalar med sina liv när länder som Sverige låter Marocko komma undan med sin brutala ockupation. Rapporter om undernäring bland de flyktingar som sedan 40 år tillbaka lever i läger i Algeriet är alarmerande. Människorättssituationen för de som bor kvar i det ockuperade Västsahara är hårresande. Sverige har nu visat världen att det vi bör göra är att tiga still. Det skriver Hans Hahn och Kristin Ivarsson, Emmaus Björkå.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

"Låt inte oenighet stå i vägen för hållbara AP-fonder"

AP-fonderna förvaltar 1 500 miljarder kronor. En del av det investerade kapital bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring. Regelverket måste uppdateras för att garantera ansvarsfulla investeringar, skriver företrädare för organisationer bakom Schyssta Pensioner.

Läs debattartikeln i Veckans Affärer

Regeringen kan göra skillnad i Västsahara

I dag, den sjätte november, är det exakt 40 år sedan Marockos ockupation av Västsahara inleddes med den Gröna marschen. Ockupationen strider mot internationell rätt och fördöms av både FN och Internationella domstolen i Haag. Det skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm, Anna Sundström, verksamhetschef Olof Palmes Internationella Center, Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna, Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor och Jan Strömdahl, ordförande Föreningen Västsahara.

Läs debattartikeln i Aftonbladet

”Sverige får inte ge vika för utpressning”

Vi hoppas och tror att en översyn kommer leda till att regeringen beslutar om att genomföra det erkännande de själva efterfrågade under sin oppositionstid i riksdagen. Västsahara uppfyller alla de kriterier som Sverige sedan tidigare ställt på länder som ska erkännas. Västsahara bedriver en obeväpnad och fredlig kamp för sin frihet. De gör vad som anstår varje värdigt land i deras situation, de sätter sitt hopp till FN, förhandlingar och omvärldens stöd. Det skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet

Västsahara litar på Sverige

Efter att Sverige tagit viktiga strategiska steg för att erkänna Västsahara sätter många sitt hopp till den svenska socialdemokratins starka rättvisetradition. Vi måste ta emot västsahariernas förtroende, skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i ETC

Svenska skolelever får fel information om Västsahara

En ny rapport visar att gymnasieskolans skolböcker negligerar det faktum att Västsahara delvis är ockuperat av Marocko. Att ett så tydligt exempel på brott mot mänskliga rättigheter och internationell rätt osynliggörs i svenska läromedel är uppseendeväckande, skriver Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm, Natasa Mirosavic, ordförande Föreningen Västsahara, Sonja Gardefjord, ordförande Kommittén för Västsaharas kvinnor, Magnus Haukland, ordförande Emmaus Gävleborgs biståndsgrupp och Njenga Gikanga, ordförande Brödet och Fiskarna.

Läs debattartikeln i ETC

Erkänn Västsahara

Det är glädjande att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring annonserade att Sverige ska erkänna Palestina. Samtidigt är vi många som blev mycket förvånade över att en liknande deklaration om Västsahara inte kom samtidigt. Det skriver Natasa Mirosavic och Lena Thunberg.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning

Svenska fartyg förser Marocko med olja

Svenska företaget Wisby Tankers transporterar merparten av den olja som årligen levereras till den ockuperade delen av Västsahara, skriver Julia Finér och Erik Hagen.

Läs debattartikeln i Upsala Nya Tidning

EU och Sverige kan öka pressen på Marocko

Sverige gör sig berett att sätta ökad politisk press på Marocko som ockuperar sitt grannland Västsahara – i alla fall om de svenska toppkandidaterna i EU-valet får bestämma. Det visar vår nya studie, skriver bland andra Julia Finér, Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten

Ockupationen som ger eko i Västmanland

Trots att Marockos ockupation av Västsahara pågår långt från Sveriges gränser ger den ett eko ända in hit till Västmanland. Västmanlänningarnas pensionspengar placeras via AP-fonderna i oljebolaget Total som i strid med lokalbefolkningens vilja letar olja i ockuperade territorier, i ströbrödet i våra skafferier finns spår av fosfater från Västsahariska gruvor. Det skriver Njenga Gikanga, ordförande Brödet och Fiskarna och Julia Finér, Ordförande Emmaus Stockholm.

Läs debattartikeln i Vestmanlands Läns Tidning