Policy för cookies

Vi använder oss av cookies på emmausstockholm.se
Här kan du läsa mer om varför vi gör det, och hur du kan stänga av möjligheten till cookies.

Debatt: ”Vinsten ska inte vara viktigast för AP-fonder”

Ett nytt regelverk för AP-fonderna ska spikas under hösten, och det måste tydligt sätta hållbarhet och ansvar före vinstmaximering. Det skriver vi tillsammans med företrädare för flera organisationer i nätverket Schyssta Pensioner.

Alla riksdagspartier anser att AP-fondernas investeringar ska ske i enlighet med Sveriges internationella åtaganden rörande mänskliga rättigheter, miljö och klimat, visar en enkät från Forum Syd och nätverket Schyssta pensioner. Det finns med andra ord en politisk enighet över blockgränserna om att de statliga AP-fonderna, som förvaltar 1800 miljarder av svenska folkets pensionspengar, ska investera sina medel hållbart och ansvarsfullt. Detta måste leda till att hållbarhet sätts före vinstmaximering i det nya regelverket.

Partiernas svar är glädjande och visar på en insikt om hur viktiga finanssektorns investeringar är för en hållbar utveckling.

Men när det kommer till hur det ska uppnås, blir det mer otydligt. Socialdemokraterna skriver i sitt svar att det är viktigt att man fortsätter följa upp fondernas arbete med hållbarhets- och sociala frågor i den årliga redovisningen. Enligt Moderaterna handlar det om att löpande följa upp och granska så att fonderna följer reglerna och förvaltar kapitalet på ett ansvarsfullt sätt.

Men en knäckfråga är vem som ska granska investeringarna. Är det tillräckligt att AP-fonderna granskar sig själva? Schyssta pensioner har länge påpekat att det behövs ett oberoende hållbarhetsråd, som kan bistå vid granskning och utvärdering av måluppfyllelse. Hållbarhetsrådet bör inkludera expertis från såväl civilsamhället som finanssektorn och den akademiska världen.

Här kan du läsa hela debattartikeln som publicerades i Svenska Dagbladet Näringsliv den 27/8.

För mer information, kontakta:
Caroline Nord, kommunikationsansvarig
073 – 784 52 22
caroline.nord@emmausstockholm.se